http://www.dekordom.e-biznes.org/
gzymsy i profile powlekane

 

 

 

Elewacyjna sztukateria styropianowa-powlekana.

Dekory-listwy-profile elewacyjne-gzymsy-bonie-zworniki-bazy kolumn

 


Montaż powlekanej sztukaterii styropianowej

 

Docinanie sztukaterii


Sztukaterię styropianową DEKOR-DOM można docinać prostymi narzędziami ręcznymi. Może to być ręczna piła z drobnym zębem np. piła do metalu lub drewna. Kąty docinać przy pomocy piły z regulowanym kątem cięcia. Używać można też pił elektrycznych zapewniających precyzyjne cięcia.

 

Klejenie sztukaterii:


Elementy sztukaterii można przyklejać do elewacji za pomocą kleju do zatapiania siatki w systemach dociepleń, możliwie najlepszej jakości. Klej nanosić na ścianę za pomocą packi zębatej. Po dociśnięciu elementu do ściany elewacji nadmiar kleju zebrać szpachelką. Klejenie powinno odbywać się w warunkach zalecanych przez producenta kleju. Może być stosowany inny klej, jeżeli producent dopuszcza takie jego przeznaczenie.

Należy pamiętać o uszczelnieniu krawędzi na styku ściany i dekorów. Zapobiegnie to gromadzeniu się wody i zanieczyszczeń pod przyklejonymi dekorami. Woda w tym miejscu może znacznie osłabić zaprawę klejową.

Uszczelnienie dekorów zalecamy dokonać przy użyciu naszej elastycznej, akrylowej masy do łączeń.

 

 

Łączenie elementów sztukaterii na elewacji


Aby uniknąć powstawania mikropęknięć na łączeniach, polecamy stosować naszą elastyczną masę do łączeń i ubytków.

Po dociśnięciu dwóch klejonych ze sobą elementów, nadmiar masy wypłynie. Należy go zgrubnie usunąć na mokro, a po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym z drobnym ziarnem nr 100 lub drobniejszym.

Pomiędzy montowane dekory musi być naniesiona elastyczna masą do łączeń (na całej powierzchni styku łączonych elementów). Szerokość spoiny na łączeniu powinna zawierać sie w przedziale 2-4 mm.


Malowanie sztukaterii:

UWAGA !!!
Malowanie powinno odbyć się po całkowitym wyschnięciu kleju i masy na łączeniach elementów. Czas schnięcia zależy od panujących warunków atmosferycznych.


Malowanie powinno odbyć się w warunkach zalecanych przez producenta farb. Przed malowaniem zalecane jest zagruntowanie powierzchni elementów preparatem gruntującym zalecanym przez producenta farb.

Do malowania zalecamy farby akrylowe lub silikonowe. Inne rodzaje farb stosować po przeprowadzeniu prób we własnym zakresie.

 

 

Montaż "surowej" sztukaterii do wnętrz - bez powłoki

 

Docinanie i przyklejanie elementów sztukaterii wykonujemy identycznie jak w przypadku elementów powlekanych.

 

Po całkowitym wyschnięciu kleju i masy na łączeniach, całość malujemy w wybranym kolorze.

Stosować należy farby akrylowe lub silikonowe.

 

 listwy styropianowe okiennelistwy styropianowe elewacyjnegzyms wykończony natryskowo